... obyczajowy polityczny
Polityka 2019
Spojrzenie na zachowania polskich polityków, gdy kamery są wyłączone.